تعلیم و تربیت دختران

عنوانتعلیم و تربیت دختران
گونهمقاله
نویسندگانمصاحب, شمس الملوک
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۰-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

تیر ۱۳۲۳

شماره

دوره۱۴ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۸۹-۱۹۵
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مصاحب، شمس الملوک, مقاله
متن کامل

برنامه فنی دختران ، نواقص و عیوب مواد برنامه ، نواقص شیوه ی اجرا و مشکلات آن ، رفع نواقص و راه عملی ساختن برنامه ها، پیشنهاد برای تکمیل دورة فنی از مباحث این مقاله است .latest jordan Sneakers | New Balance 530 "White" MR530SG - MR530SG