تعلیمات غیر مستقیم

عنوانتعلیمات غیر مستقیم
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, پروانه
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آبان ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۸
پدیدآورندگان

مترجم پروانه یغمائی

موضوعپروانه یغمائی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله اثر مثبت تعلیمات غیرمستقیم که به مراتب نتیجه بخش‌تر از تعلیمات مستقیم است برروی کودک ، آموزش داده شده .url clone | Gifts for Runners