تعلیمات عمومی چگونه عملی می شود ؟

عنوانتعلیمات عمومی چگونه عملی می شود ؟
گونهمقاله
نویسندگانرازانی,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۶۲-۸۶۶
موضوعرازانی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

با توجه به وضعیت گوناگون طبقات جامعه از نظر معیشت به اجرا درآوردن تعلیمات عمومی به شکل یکسان دشواری هایی دارد که با توجه به ابزارهای لازم چون برنامه ، معلم و استقبال عمومی می‌تواند عملی شود در ابتدا برنامه را که با توجه به الگوهای کشورهای اروپایی طراحی شده باید به مسائل روز و مشکلات کشور منطبق کرد تا به نتیجه مطلوب رسید .best Running shoes | Nike Air Max 270