تعلیمات عمومی چگونه عملی می شود ؟

عنوانتعلیمات عمومی چگونه عملی می شود ؟
گونهمقاله
نویسندگانرازانی,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۶۲-۸۶۶
موضوعرازانی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله به اهمیت تعلیمات عمومی و سرزدن به نقاط دور افتاده و آشنا شدن با وضعیت کودکان روستاها و کلاً نشر فرهنگ می‌پردازد .latest Nike release | Nike