تربیت چیست ؟

عنوانتربیت چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانرازان,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۸۶-۷۹۱
موضوعرازان, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله برای رسیدن به مفهوم واقعی تربیت از دیدگاه های افلاطون ، هربارت ، کانت ، . تاکریک ، روسو و جون دیوئی استفاده شده و مفهوم تربیت از نگاه آنان شرح داده می‌شود و سرانجام به عدم تطابق تربیت در مدرسه و خواست اجتماع اشاره شده این مطلب را به عنوان نقایص فرهنگ ذکر می‌کنند .Sportswear Design | Nike Dunk - Collection - Sb-roscoff