تربیت چیست ؟

عنوانتربیت چیست ؟
گونهمقاله
نویسندگانرازانی,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۸۷-۷۹۱
موضوعرازانی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله از یک دوره تاریخی و باید و نبایدهایی سخن می‌گوید . نظریه افراد مختلف راجع‌به تربیت را بیان می‌کند از جمله افلاطون ، هربارت ، کانت ، استوارت میل پستالژی که تربیت را عبارت از نمو متناسب قوای روحانی و جسمانی و رساندن طبیعت بشری به کمال است . و ارائه نظریات دیگران مانند مالتون اسپنسر فروبل ، بوب و روسو ، آگوست کنت و غزالی ، کریک جون دیوئی ، را بطور کامل بیان نموده است.Sports brands | Air Jordan