تربیت و هدف آن

عنوانتربیت و هدف آن
گونهمقاله
نویسندگانرازانی, ابوتراب
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۵
موضوعرازانی، ابوتراب, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله ابتدا توضیحاتی راجع به کلمة تربیت داده شده سپس اهمیت آن که برای کودک در مدرسه پروراندن این مهم بارور می‌شود عنوان شده سپس پرورش و تربیت کودک را با استناد به جملة حضرت علی مقتضی با شرایط زمانه صحیح و به جا می‌داندMysneakers | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177