تربیت معلم

عنوانتربیت معلم
گونهمقاله
نویسندگانشعاری نژاد, علی اکبر
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۴-

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۴
تاریخ نشر

۱۳۴۴

شماره

دوره۳۵ ش۷و۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۹-۵۴
موضوعشعاری نژاد، علی اکبر, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع‌ به تربیت معلمان می‌باشد و اینکه بالاخره توجه وزارت آموزش وپرورش به تربیت معلمین کارآمد جلب شد و به این نتیجه رسید که قبل از اصلاح برنامه‌های دبستانی دبیرستان باید به تربیت معلمان خوب پرداخت و برای معلمان منظور به تهیه و تنظیم برنامه تحصیلی ویژه برای مراکز تربیت معلم پرداخته که نکاتی خاص را باید مورد توجه قرار داد که دراین مقاله آورده است این نکات مسائلی مثل هدف ، احتیاجات آنی و آتی جامعه ایران ، مواردی که باید در مراکز تربیت معلم تدریس شود . . . . می‌باشد .latest jordan Sneakers | Nike nike air max paris 1 patch 2017 , Sneakers , Ietp STORE