تربیت حافظه

عنوانتربیت حافظه
گونهمقاله
نویسندگانخردپیر, محمد علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

آذر ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶-۲۸
پدیدآورندگان

مترجم علی خردپیر

موضوععلی خردپیر, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله می‌پردازد به ضعف حافظه در کودکان ، که موجب می‌شود دانش آموز درس را خوب به خاطر نسپارد . نگارندة مقاله با مثالی بیان می‌کند که این مسئله چندان به حافظه دانش‌آموز ربط ندارد بلکه شیوة تدریس غلط است و پیشنهاداتی برای تربیت حافظه ارائه می دهد.spy offers | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp