تربیت اطفال

عنوانتربیت اطفال
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

توضیحات مختصری دربارة تربیت اطفال و وظیفه مدرسه در ایجاد حس همکاری در کودکان و آشنا سازی آنها با زندگی اجتماعی و اهمیت دادن به بازی های کودکان و روحیات آنها .bridgemedia | Air Jordan