تدریس زبان های خارجه و مشکلات آن

عنوانتدریس زبان های خارجه و مشکلات آن
گونهمقاله
نویسندگانپور, نادر وزین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۰ ش۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷-۵۱
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, نادر وزین پور
متن کامل

در این مقاله سعی می‌شود علت عدم آموختن درست زبان های خارجی را در مدارس، بررسی کند و به شرایط آموختن زبان که محیط مناسب ، وجود وسایل کار ، معلم دلسوز و مجرب ، دانش‌آموز علامند و کوشا می باشند، اشاره کرده و هر یک را بررسی می کند.