تدریس ریاضی با روش طبیعی

عنوانتدریس ریاضی با روش طبیعی
گونهمقاله
نویسندگانجزایری, ضیاءالدین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۳۱

شماره

دوره۲۶ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰۷-۱۱۳
موضوعضیاءالدین جزایری, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح روش تدریس در ریاضی به نام روش طبیعی که توسط ضیاءالدین جزایری رئیس دبیرستان امیرکبیر برای ساده‌تر نشان دادن و سهل‌الفهم کردن ریاضیات برای دانش‌آموزان ابداع شده است .Running sneakers | Nike Air Max