تحریک و تشویق به بازی

عنوانتحریک و تشویق به بازی
گونهمقاله
نویسندگانصادقی, احمد, کلاپارد,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

دی ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷-۴۹
پدیدآورندگان

مترجم کلاپارد

موضوعصادقی، احمد, کلاپارد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

ممکن است زمانی کودک دوست دارد بازی کند ولی نمی‌داند چگونه و یا با چه چیزی بازی را شروع کند در این موقع مداخلة بزرگتر بسیار مؤثر ومفید است زیرا می‌تواند او را راهنمایی کند و یا بازی را به او آموزش دهد که فکرش را هم نمی‌کرده و این گونه او را تشویق به بازی کردن نماید .Running sports | Entrainement Nike