تاریخچه تشکیل دفتر بین المللی تعلیم و تربیت

عنوانتاریخچه تشکیل دفتر بین المللی تعلیم و تربیت
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۵
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دفتر بین‌الملل تعلیم وتربیت سازمان جهانی مستقلی است از سال ۱۹۲۵ شروع به کار کرده در امور مربوط به مسائل فرهنگی ملتها پرداخته این سازمان در شهر ژنو در سوئیس می‌باشد . برنامه کنفرانس بین‌المللی آموزش عمومی مشتمل بر ۳ موضوع است : ۱ ـ رسیدگی به گزارشهائی که وزارتخانه فرهنگ ممالک عضو در باب پیشرفت بر تحولات فرهنگی در سالهای آخر تهیه نمود. ۲و۳ ـ اساس فعالیت کنفرانس عبارت است از طرح دو مسئله آموزشی است که پس از مباحثات و تبادل افکار توصیه‌نامه‌ای در آن باب تصویب می‌کند.