تأثیر تربیت دینی در هدف کلی تعلیم و تربیت

عنوانتأثیر تربیت دینی در هدف کلی تعلیم و تربیت
گونهمقاله
نویسندگانمرتضوی برازجانی, اسماعیل
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۳-۱۸
موضوعاسماعیل مرتضوی برازجانی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

هدف آموزش و پرورش « درست کردن فرد مفید است » . اجتماع را افراد می‌سازند افراد را هم دستگاه فرهنگ و بنابر استعداد ذاتی افراد آنها را پرورش داد . و باید در جوانان روحیه پرهیزکاری بوجود آورد . زیرا انسان علاوه بر فن و هنری که یاد می‌گیرد باید گرایشی به سمت کارهای خوب و توجه خیر و صلاح خود و جامعه و دوری و تنفر از کارهای ناپسند در وی وجود داشته باشد . اساسی‌ترین روشی که می‌توان این روحیه را در دانش‌پژوهان قرار داد ایجاد روحیه مذهبی و اخلاقی در دانش‌آموزان است . و نقش معلم در اینجا بسیار با اهمیت است زیرا وی باید این روحیه را در آنها ایجاد کند .Authentic Sneakers | Sneakers