بیداری ما

عنوانبیداری ما
گونهنشریه
پدیدآورندگانبیات, زهرا اسكند
ناشرحزب توده ایران
مکان انتشارشیراز ،تهران
سال انتشار۱۳۲۵
تاریخ نشر

١٣٢٥

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٢١*٥/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: زهرا اسكندری بیات

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشارسه ماه یكبار
بخش کودکان

بخش اطفال

موضوعبیداری ما, زهرا اسكندری بیات, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٢٧ :س٤ ،ش ٢ ،٤ ؛س٥ ،ش ٥-٦ ،٨-٩

متن کامل

بیداری ما، ارگان مرکزی تشکیلات دموکراتیک زنان ایران از سازمان‌های وابسته به حزب توده‌ی ایران بود ،نشریه بیداری ما که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن زهرا اسکندری بیات بود و از تیر ۱۳۲۳ تا فروردین ۱۳۲۷ منتشر می‌شد، ‌از نخستین شماره تا سال ۱۳۲۵، ۲ صفحه ویژه‌ی کودکان با عنوان بخش اطفال منتشر می‌کرد. در این بخش، حکایت‌ها و افسانه‌ها از منابع گوناگونی همچون کلیله و دمنه گزینش می‌شدند. کلاغ و روباه در شماره ۵، تیر ۱۳۲۷، و روباه و خروس در شماره ۸ و ۹، آبان و آذر ۱۳۲۷، نمونه‌ای از این حکایت‌ها هستند که در این نشریه منتشر شدند و لیلی تقی‌پور آن‌ها را تصویرگری کرده است.bridge media | Nike Air Max 270 - Deine Größe bis zu 70% günstiger