بیانات آقای وزیر فرهنگ

عنوانبیانات آقای وزیر فرهنگ
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۳۷

شماره

دوره۳۰ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۰-۶۱
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این بیانات به مناسبت پایان کلاس کارآموزی آموزش دیداری شنیداری است که هدف و علت ایجاد این کلاس را بیان می کند.bridgemedia | Women's Designer Sneakers - Luxury Shopping