به کودکان چگونه باید درس و حکمت آموخت ؟

عنوانبه کودکان چگونه باید درس و حکمت آموخت ؟
گونهمقاله
نویسندگانصادقی, احمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۶و۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۴-۶۶
موضوعصادقی، احمد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

با ذکر چند مثال و خاطره چگونگی آموزش درس و حکمت را به کودکان شرح دادهRunning Sneakers Store | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp