به کودکان و نوجوانان بیشتر بیاندیشید

عنوانبه کودکان و نوجوانان بیشتر بیاندیشید
گونهمقاله
نویسندگانآصفی, آصفه
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

پنجشنبه ۷ مهر ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۲۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعآصفی، آصفه, تلویزیون و کودک, رستاخیز, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی اهمیت نقش تلویزیون در آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و بررسی نظریات انتقادی در این زمینه.