برنامه های کانون پرورش فکری

عنوانبرنامه های کانون پرورش فکری
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۵۳

شماره

س۷ ش۱۹۶۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
موضوعآیندگان, رستم و سهراب (نمايش), فستیوال تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (دومین: ۱۳۵۳: تهران), مقاله, واژه های متروک (نمایش)
متن کامل

شرح برنامه های گروه تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فستیوال تابستانی پارک نیاوران. این نمایش‌ها عبارتند از: "رستم و سهراب" به کارگردانی اردوان مفید، نمایش گروه تئاتر ناشنوایان در مدرسه باغچه‌بان و نمایش "واژه ‌های متروک".Sports Shoes | Nike