برنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو

عنوانبرنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۶ بهمن ۱۳۵۰

شماره

س۱ ش۴۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۷-۷۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مقاله
متن کامل

فهرستی از برنامه های کودکان هفتگی رادیو و تلویزیون ایران.Nike air jordan Sneakers | NIKE AIR HUARACHE