برنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو

عنوانبرنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو
گونهمقاله
عنوان فرعیاز پنج شنبه ۲۱ بهمن تا چهارشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۵۰ "
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۲۱ بهمن ۱۳۵۰

شماره

س۱ ش۴۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۷-۴۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه کودک, تماشا, سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران, مقاله
متن کامل

فهرستی از برنامه های کودکان هفتگی رادیو تلویزیون ایران.Authentic Nike Sneakers | adidas