برنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو

عنوانبرنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو
گونهمقاله
عنوان فرعیاز پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۵۰ تا چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۵۱ "
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

مخصوص نوروز ۱۳۵۰

شماره

س۱ ش۵۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۹-۱۲۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه کودک, تماشا, سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران, مقاله
متن کامل

فهرستی از برنامه های کودکان هفتگی رادیو و تلویزیون ایران.Sportswear Design | boohoo , Womens & Mens Clothes , Shop Online Fashion