برنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو

عنوانبرنامه های هفتگی تلویزیون و رادیو
گونهمقاله
عنوان فرعیاز پنج شنبه ۱۰ فروردین تا چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۵۱ "
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

۱۰ فروردین ۱۳۵۱

شماره

س۲ ش۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۳-۷۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه کودک, تماشا, سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران, مقاله
متن کامل

فهرستی از برنامه های کودکان هفتگی رادیو و تلویزیون.Mysneakers | Nike Shoes