بخشنامه ها: دبیرستان دختران

عنوانبخشنامه ها: دبیرستان دختران
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

آبان تا بهمن ۱۳۲۱

شماره

دوره۱۲ ش۸-۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۶
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بخشنامه ای درباره ی امتحانات که مواردی که در جلسه امتحان باید رعایت شود را به اولیای مدرسه یادآوری کرده است.Sportswear free shipping | nike mercurial superfly green size 7 shoes europe Magic Mushroom , Where To Buy , DH7650-600 , Ietp