بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: درباره فیلم استریپ

عنوانبحث و بررسی: شناخت هنر کودک: درباره فیلم استریپ
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۱۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعرستاخیز, فرخنده، محمود, فیلم استریپ, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی تاریخچه ی تصویر و کلام ازدوران باستان تاکنون و نیز در ایران، ظهور و نقش فیلم استریپ و در ادامه گفت و گو با مسئول فیلم استریپ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.trace affiliate link | Nike Air Max 270