بحث و بررسی: شناخت هنر کودک: بازی کودک - ۳: هنر یک نوع بازیست

عنوانبحث و بررسی: شناخت هنر کودک: بازی کودک - ۳: هنر یک نوع بازیست
گونهمقاله
نویسندگانمحمود, فرخنده،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنب ۲۰ مرداد ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۳۸۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعاوقات فراغت, بازی ها, رستاخیز, فرخنده، محمود, مقاله
متن کامل

توضیحاتی درباره ی انواع بازی (فردی و جمعی )، رابطه ی بازی و اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، رابطه ی بازی و هنر.Asics footwear | Entrainement Nike