بحثی پیرامون کتابهای درسی

عنوانبحثی پیرامون کتابهای درسی
گونهمقاله
نویسندگاندان, حسین
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۴
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۴۴

شماره

دوره۳۵ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۴-۴۰
موضوعدان، حسین, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

به دو عامل مهم در آموزش و پرورش که معلم وکتاب هستند اشاره شده و تاریخچه‌ای از کتاب های درسی از پیش از سال ۱۳۱۸ شمسی که چطور درآن سال ها کتاب های درسی ویژه ای وجود نداشت وبعد از آن وزارت فرهنگ کتاب های درسی را که کتاب های وزارتی نام داشتند به چاپ رسانید و مزایای این نوع کتاب ها راتوضیح داده است و سپس راجع ‌به کتاب های رقابتی آزاد ومزیت و معایب آن توضیح داده است .Adidas shoes | Nike Air Force 1'07 Essential blanche et or femme - Chaussures Baskets femme - Gov