با پنجاه بچه دبستانی در موزه مردم شناسی

عنوانبا پنجاه بچه دبستانی در موزه مردم شناسی
گونهمقاله
نویسندگانرفیع زاده, ژاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۱۱ آذر ۱۳۵۰

شماره

س۱ ش۳۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰-۱۲
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعاردوهای آموزشی, بازدیدهای آموزشی, تماشا, رفیع زاده، ژاله, مقاله
متن کامل

گزارشی از بازدید کودکان دبستانی از موزه مردم شناسی درکاخ ابیض ، که در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ساخته شده و به علت سفیدی رنگ نمای ساختمان و پله ها که همه از مرمر سفید رگه دار است به کاخ ابیض معروف شدهAuthentic Sneakers | Nike Shoes