باغ شعر کودک‌

عنوانباغ شعر کودک‌
گونهکتاب
پدیدآورندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣١٣-

ناشرتوکا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۶
تعداد صفحه٢ج
اندازه١٤*٥/٢١س.م.
پدیدآورندگان

محمود کیانوش

موضوعادبیات تالیف, توکا, کتاب, مجموعه ها, محمود کیانوش, منظومه علمی -آموزشی
گروه سنی(ب‌)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٨٥ ریال

عنوان کوتاهبرای كودكان ۶ تا ۹ ساله‌؛۱۳
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٦
تیراژ٥٥٠٠ن
متن کامل

مجموعه ى شعر، شامل‌:درخت بیدار؛ خواب‌؛ پاییز؛ و...Running sports | Men's Footwear