باغچه‌بان

عنوانباغچه‌بان
گونهمقاله
نویسندگانمنوچهر, شفا،
عنوان فرعیآنجا كه كرها میشنوند و بی زبانها سخن میگویند ... "
ناشرنور جهان
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۲۹

شماره

س ۲ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۱
موضوعباغچه بان، جبار, شفا، منوچهر
متن کامل

گزارش بازدید از دبستان کر و لال‌های باغچه‌بان. در این گزارش به معرفی افرادی که در این دبستان کار می‌کنند، پرداخته شده و شرح چگونگی تامین هزینه‌ها و روش آموزش در این دبستان آمده است. نخستین شاگرد این دبستان نیز معرفی شده است.best shoes | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases