املای فارسی

عنواناملای فارسی
گونهمقاله
نویسندگانبهمنیار, احمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

دی ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۶
موضوعبهمنیار، احمد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مقاله به دلیل مدون نبودن دستور کامل جهت یادگیری املاء نوشته است و قواعد دستور زبان راتوضیح داده تا با یادگیری قواعد فراگیری فنون املای فارسی آسان گردد.Adidas shoes | Air Jordan