استعداد و نبوغ در اطفال

عنواناستعداد و نبوغ در اطفال
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

آبان ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵-۹
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

برای بدست آوردن میزان هوش و استعداد کودکان آزمون های هوش و تست کارائی بالائی دارد . ونیز شرکت اولیاء در انجمن‌های خانه و مدرسه می‌تواند اطلاعات بسیار خوبی در اختیار معلمان قرار دهد . در ادامه نشانه ها و علائمی را برای شناسایی کودکان با استعداد بیان کرده است.Running sports | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify