از کتاب داستانهای کودکان: خواهر کوچک خورشید

عنواناز کتاب داستانهای کودکان: خواهر کوچک خورشید
گونهمقاله
نویسندگانیغمایی, پروانه
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۳
تاریخ نشر

بهمن و اسفند ۱۳۲۳

شماره

دوره۱۴ ش۱۱و۱۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۲۹-۶۳۱
پدیدآورندگان

مترجم پروانه یغمایی

موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

یک روز خورشید تصمیم گرفت برای خود خواهرکوچکی از روی زمین انتخاب کند اما به سراغ هر دختربچه‌ای که می‌رفت یکی تنبل و یکی خودخواه، دیگری درس‌نخوان بود تا اینکه سرانجام چشمش به "ماری" افتاد که با مهربانی تمام از مادر بیمارش مراقبت می‌کرد از آن روز بی‌آنکه ماری خود بداند خواهر خورشید شده بودRunning sneakers | Best Selling Air Jordan 1 Mid Light Smoke Grey For Sale 554724-092