ارتباط طفل با محیط خارج از آموزشگاه

عنوانارتباط طفل با محیط خارج از آموزشگاه
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۹ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰-۲۳
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مدرسه های شبانه روزی, مقاله
متن کامل

کودکی که در آموزشگاه به سر می‌برد با محیط خارج از آموزشگاه آشنا شود بدین منظور باید با والدین خود ملاقاتی داشته باشد اما نباید افراط کند بلکه ماهانه یا هر دو ماه یکبار و اجازه دادن به طفل برای ماندن در خانه خود و مکاتبه . اجازه دیدار از خانه نباید به عنوان پاداش یا منع آن ـ توبیخ ـ تلقی شود بلکه به عنوان یکی از حوائج طفل دیده شود و مکاتبات باید آموزشگاه بر آن نظارت کند ولی به گونه‌ای که کودک را نیازارد چون خواسته‌های درونی کودک را می‌یابد .Asics shoes | THE SNEAKER BULLETIN