آیین نامه امتحانات دبستانها

عنوانآیین نامه امتحانات دبستانها
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۳۱-۸۳۴
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

آیین‌نامه امتحانی سال تحصیلی ۱۳۳۵ ـ ۱۳۳۶ .Mysneakers | Nike Shoes, Sneakers & Accessories