آه ایران عزیز

عنوانآه ایران عزیز
گونهکتاب
شماره دسترسی٤١٧٧ک
پدیدآورندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨-١٣٦٨

پدیدآورندگان همکارصفرزاده, منوچهر
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه١٨ ص
اندازه٩/١٧×٨/٢٥س.م
پدیدآورندگان

نوشته عباس یمینی شریف؛ نقاشی منوچهر صفرزاده‌

موضوعادبیات تالیف, پدیده, عباس یمینی شریف, کتاب, منظومه علمی -آموزشی, منوچهر صفرزاده‌
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

١٠٠ ریال

متن کامل

شعری درباره ی طبیعت ایران و زیبایی ها و محصولاتش و دانشمندان و سرداران رشید آن.buy shoes | Nike Releases, Launch Links & Raffles