آهنگ نی

عنوانآهنگ نی
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان ( جهان تربیت )
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٥ ش ٨٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩
موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله
متن کامل

شعری در توصیف صدای زیبای نی که بر روی طبیعت هم اثر می گذارد و آن را به خود جذب می کند.jordan Sneakers | THE SNEAKER BULLETIN