آموزش و پرورش

عنوانآموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانبهمنیار, احمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

اسفند ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱-۱۲
موضوعاحمد بهمنیار, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

ضمن شرح بلای بیسوادی و علت های آن که اخلاق و فسادهای دشمن خارج است اهمیت مبارزه با آن را شرح داده و بیان داشته که از کارهای مهم فرهنگی که از آغاز تأسیس مدارس بطرز جدید تاکنون بطور رسمی در جریان بوده و خواهد بود موضوع تدوین واصلاح و تکمیل برنامة تعلیمات ابتدایی و متوسطه و عالی است که اهمیت مخصوصی بدانداده می‌شود و اهمیت هم دارد و از جمله کارهایی که وزیر فرهنگ برای آموزش وپرورش جدید انجام داده دعوت از طبقات مختلف معلمین برای تجدیدنظر دربرنامه و تکمیل یعنی زیروزبرکردن آن بوده.affiliate link trace | Sneakers Nike Shoes