آموزش و پرورش علمی

عنوانآموزش و پرورش علمی
گونهمقاله
نویسندگانآراسته, رضا
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۶
موضوعرضا آراسته, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

مقصود از آموزش وپرورش علمی این است که علم تعلیم وتربیت بنابر نتایج علمی جامعه‌شناسی ـ مردم‌شناسی ـ روانشناسی و زیست‌شناسی عملی شود . در ادامه به دوره‌هایی که نشان دهنده رشد وترقی تاریخی آموزش و پرورش است پرداخته و هر یک را به طور کامل معرفی می کندtrace affiliate link | NIKE