آموزش و پرورش در ایران امروز

عنوانآموزش و پرورش در ایران امروز
گونهمقاله
عنوان فرعیبودجه آموزشی ایران ظرف ده سال گذشته سه برابر شده است "
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۶ بهمن ۱۳۵۰

شماره

س۱ ش۴۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶-۹
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعبرنامه ریزی آموزش و پرورش, تماشا, توسعه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

بررسی آماری از افزایش کودکان وافراد باسواد در سال های اخیر و افزایش دانش آموزان در دبستان ها و مبارزه با بی سوادی و بررسی بهبود دبستان ها و کتاب های درسی و نشریه پیک کودک ، بررسی فعالیت های آموزش و پرورش و مشکلات روبروی آن و پیش بینی نظام تحصیلی جدید به دنبال انقلاب آموزشی.Best Sneakers | NIKE AIR HUARACHE