آموزش متوسطه در نظام جدید آموزش و پرورش

عنوانآموزش متوسطه در نظام جدید آموزش و پرورش
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

بهمن ۱۳۵۰

شماره

دوره۴۱ ش۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷۹-۲۸۹
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

دراین مقاله ابتدا به هدف های تعلیم وتربیت که در نظام آموزش وپرورش مورد توجه قرار می‌گیرند پرداخته ودرمورد آن توضیح داده سپس هدف های کلی و عمومی آموزش وپرورش را عنوان کرده وهرکدام را جداگانه شرح وتوضیح داده در ادامه هدف های آموزش وپرورش در سطوح مختلف تحصیلی یعنی دوره ابتدایی ـ راهنمایی و دوره متوسطه را شرح داده است همچنین نموداری از مقاطع تحصیلی درنظام جدید آموزش وپرورش را آوردهSport media | New Balance 247 "Castlerock" Buy Now , SneakerNews.com