آمار فرهنگی استان

عنوانآمار فرهنگی استان
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

دی ۱۳۳۵

شماره

دوره۲۷ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰۵۴-۱۰۵۶
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

آمار فرهنگی استان کرمانشاه شیراز ، خوزستان ، کرمان ، خراسان ، اصفهان ، بلوچستان در سال ۱۳۳۵ . آماری از دبستان ها، تعداد دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان اداری .Nike shoes | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf