آرمانهای ملی در آموزش و پرورش

عنوانآرمانهای ملی در آموزش و پرورش
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

آذر ۱۳۵۱

شماره

دوره۴۲ ش۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲۹-۱۳۲
موضوعسخنرانی ها, کنگره شورای عالی آموزش و پرورش کشور (نخستین: ۱۳۵۱: تهران), ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب که قسمتی از سخنرانی وزیر آموزش و پرورش در نخستین کنگره شورای عالی آموزش وپرورش کشور می‌باشد که ایشان راجع ‌به تعلیم وتربیت و ماهیت آن و وظایف معلمان و مقایسه آن با وسایل صنعتی و تکنولوژی جدید در امر تدریس و تعلیم و تربیت.Running Sneakers Store | 【国内۵月۲日発売予定】ナイキ ウィメンズ エアマックス ココ サンダル 全۴色 - スニーカーウォーズ