آتشبار

عنوانآتشبار
گونهنشریه
پدیدآورندگانپور, ایرج زند, انجوی شیرازی, ابوالقاسم, مساح, جلال
ناشرحزب توده
مکان انتشارشیراز، تهران
سال انتشار۱۳۲۵
تاریخ نشر

١٣٢٥

زبان انتشارفارسی
اندازه٥/٢٩*٥/٤١ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ایرج زند پور؛ سردبیر: سید ابوالقاسم انجوی شیرازی ،جلال مساح

گروه سنیبزرگسالان
فاصله انتشارهفتگی
موضوعآتشبار, ایرج زند پور, جلال مساح, سید ابوالقاسم انجوی شیرازی, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه سازمانی
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران: ١٣٢٧ :ش ١-٣

یادداشت ها

وابسته به: حزب توده

متن کامل

این نشریه دارای در چند شماره به جای روزنامه ظفر منتشر شده است. آتشبار مجله‌ای هفتگی بود که گرایش‌های سوسیالیستی داشت. در بخشی با عنوان افسانه‌ها مخصوص بچه‌ها داستانی را آورده و در آن اندیشه‌های سوسیالیستی را انتقال داده است