کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is مقاله نامه and پدیدآورنده is علی سینایی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
ناهید بنی اقبال و سینایی, علی, چکیده‌نامه تاثیر تلویزیون و سینما بر کودکان و نوجوانان, ش کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۶.