کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان طنزآمیز and پدیدآورنده is محمد رمضانی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۶
محمد رمضانی, ملانصرالدین. کلاله خاور, طهران, ص ج, ۱۳۱۶.