عکس‌های حوزه کودک و نوجوان

در دسته «عکس» 831 سند موجود است.

این دسته اطلاعات توصیفى و تحلیلى، عکس‌هاى کودکان و نوجوانان، شخصیت‌ها، مکان‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها،… (ایرانی) درباره کودکان و نوجوانان را داراست.