اسباب بازی دیداری

در دسته «اسباب بازی دیداری» 10 شیء موجود است.

شماری از اسباب بازی ها جنبه دیداری دارند و به رشد دیداری کودکان یاری می رسانند. نمونه‌های قدیمی این گونه اسباب‌بازی ها همچون کالیدوسکوپ و دوربین اسلاید های دستی که به دست کودکان ایرانی نیز رسیده است در این دسته شناسانده شده‌اند.