اسباب بازی جنگی

در دسته «اسباب بازی جنگی» ۱۷ شیء موجود است.

گونه‌های مختلف اسلحه، توپ، تانک، تیر کمان و دیگر اسباب بازی های جنگی که کودکان ایرانی تا سال ۱۳۵۷ با آن ها در ایران بازی می کردند، در این دسته شناسانده می شوند.